COTTON FARM,
Chiang Mai
Contact Us HANDICRAFT PRODUCTS : Handweave Cotton ,Fashion , Home Decorative Items.
2nd fl Tea House Siam Celadon Bd Tha Phae Rd.

About Our Farm

คอททอนฟาร์ม ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 เป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ด้านงานผ้าท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่มายาวนาน จากแนวคิดที่มองเห็นว่า ผ้าในแต่ละแห่งมีเสน่ห์และมีความเป็นจิตวิญญาณของผู้คนในท้องถิ่นที่ สะท้อนออกมาบนชิ้นงานหรือผืนผ้าอย่างมีเอกลักษณ์ เมื่อผนวกกับแนวคิดของผู้ก่อตั้ง ที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นใช้วัตถุดิบหลักคือผ้าฝ้าย ด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติด้วยการร่วมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านเอง วิวัฒนาการของโลกก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งเราได้ละเลยสิ่งที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ คือ “ธรรมชาติ” รวมไปถึงขบวนการการผลิตที่เป็นความรู้ภูมิปัญญาทางงานช่างที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งนับวันจะยิ่งเลือนหายไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เราจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนในทุกส่วนของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นช่างย้อม ช่างทอ ช่างตัดเย็บ ทีมงานทุกคน รวมไปถึงนักออกแบบ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างสรรค์และส่งต่องานหัตถกรรมท้องถิ่นรวมไปถึงความรู้ในขบวนการผลิตจากรุ่นสู่รุ่น เราจะพยายามรักษาความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าร่วมสมัยเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน เราเชื่อว่า “ความดั้งเดิม” และ “ความร่วมสมัย” จะต้องคู่ขนานไปด้วยกัน ความดั้งเดิมคือฐานของความรู้ในการผลิต และผลกำไรจากสินค้าร่วมสมัยจะสามารถรักษาความดั้งเดิมนั้นไว้ได้

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this